Rabin Jechaskiel Lipszyc, kaliszanin mieszkał na Wodnej w Kaliszu pod numerem 2

 

90 lat temu, 21 marca 1932 roku zmarł Rabin Jechaskiel Lipszyc znany na całym świecie rabin i kaznodzieja. Jego główne dzieło rabiniczne to Hamidrasz Wehamaase (Nauka a praktyka, w Pięciu Księgach Mojżeszowych), zawierające komentarze do Tory. W Kaliszu Lipszyc zajął się działalnością społeczną na rzecz najuboższych członków społeczności żydowskiej. Organizował lepsze warunki lokalowe i higieniczne oraz zajmował się edukacją biednych i osieroconych dzieci żydowskich. W początkach I Wojny Światowej przebywał za granicą. Wróciwszy do Kalisza, stanął na czele Komitetu Ratunkowego, dla którego zebrał w USA dużą sumę pieniędzy na odbudowę miasta. Po wyzwoleniu Polski w 1918 roku, został wybrany do Rady Miejskiej.

Wodna 2 Czytaj dalej „Rabin Jechaskiel Lipszyc, kaliszanin mieszkał na Wodnej w Kaliszu pod numerem 2”