Przystań Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

 

Od pierwszego dnia swego istnienia było zawsze związane z Kaliszem, odgrywając ważną rolę w życiu miasta i jego mieszkańców. Z inicjatywy kaliszan powstaje w 1919 roku Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, jako pierwsza w Polsce organizacja o zasięgu ogólnopolskim, a Prezes i założyciel KTW Józef Radwan, zostaje jego pierwszym i długoletnim Prezesem.

Czytaj dalej Przystań Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Wiesław Andrzej Oźmina, kaliski rzeźbiarz, artysta plastyk, autor wielu pomników, płaskorzeźb, medalionów i medali

 

Wiesław Andrzej Oźmina, kaliski rzeźbiarz, autor wielu pomników, czołowy artysta plastyk i jednocześnie jedyny profesjonalny rzeźbiarz w naszym mieście. Urodzony w 1943 roku, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu – Wydział Projektowania Rzeźbiarskiego, Rzeźby Architektonicznej i Studyjnej. Zaprojektował i zrealizował 18 monumentalnych pomników, 40 płaskorzeźb i ok. 100 medalionów i medali.

W roku 1993, staraniem kaliskiego Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, w ogrójcu klasztoru księży jezuitów odsłonięto pomnik Pomordowanym w Katyniu. Czytaj dalej Wiesław Andrzej Oźmina, kaliski rzeźbiarz, artysta plastyk, autor wielu pomników, płaskorzeźb, medalionów i medali

Baszta, starościanka Dorotka, szewczyk Marcinek i niema żaba

 

Biedny szewczyk Marcinek przyniósł ukochanej Dorotce misternie zdobiony trzewiczek

Czytaj dalej Baszta, starościanka Dorotka, szewczyk Marcinek i niema żaba

Za panowania Cesarza Mikołaja II, przy gubernatorze kaliskim Mikołaju Nowosilcowie, prezydencie Kalisza Leonardzie Betticherze, most w 1909 r. według projektu i pod kierunkiem inżyniera miejskiego Aleksandra Hermana wykonała fabryka Rudzkiego w Warszawie

 

Czytaj dalej Za panowania Cesarza Mikołaja II, przy gubernatorze kaliskim Mikołaju Nowosilcowie, prezydencie Kalisza Leonardzie Betticherze, most w 1909 r. według projektu i pod kierunkiem inżyniera miejskiego Aleksandra Hermana wykonała fabryka Rudzkiego w Warszawie

Za panowania CESARZA WSZECH ROSYI KRÓLA POLSKIEGO ALEXANDRA II, za namiestnikostwa hrabiego TEODORA BERGA ukończono budowę mostu w lipcu r 1866, na Kanale Bernardyńskim

 

Autorem projektu mostu Stawiszyńskiego na Kanale Bernardyńskim był konstruktor inżynier GUSTAW JULIAN MAJEWSKI, a roboty inżynieryjne poprowadził HENRYK HENISZPiaskowcowa płyta erekcyjna umieszczona na przyczółku mostu od strony ul. Garncarskiej jest pamiątką tamtego czasu. Można na niej znaleźć nie tylko nazwisko autora inżynierskiej konstrukcji, ale także cały skład komitetu budowy, bo – jak dumnie podkreślano – realizacja powstała dzięki pomocy obywateli miasta. Inskrypcję otwiera obowiązkowy zwrot: „ZA PANOWANIA CESARZA WSZECH ROSYI, KRÓLA POLSKI, ALEKSANDRA Ii; NAMISTNIKOWSTWA HRABIEGO TEODORA BERGA UKOŃCZONO BUDOWĘ MOSTU W LIPCU R 1866”

Czytaj dalej Za panowania CESARZA WSZECH ROSYI KRÓLA POLSKIEGO ALEXANDRA II, za namiestnikostwa hrabiego TEODORA BERGA ukończono budowę mostu w lipcu r 1866, na Kanale Bernardyńskim

Spacer po najstarszym i najpiękniejszym parku w Królestwie, zaprojektowanym przez cenionego warszawskiego ogrodnika Edmunda Jankowskiego

 

Most teatralny na Prośnie prowadzący do parku

Czytaj dalej Spacer po najstarszym i najpiękniejszym parku w Królestwie, zaprojektowanym przez cenionego warszawskiego ogrodnika Edmunda Jankowskiego

Most Aleksandryjski zwany później Kamiennym, za sprawą obywateli kaliskich i Najjaśniejszego Aleksandra Cesarza opiekuna miasta w 1825 roku postawiony

 

Najstarszy most w Kaliszu wybudowany został w 1825 roku. Wcześniej, na rzece Prośnie, przy bramie Wrocławskiej stał drewniany most zwodzony. Podczas budowy, w dno rzeki wbito 104 pale z drewna dębowego. Charakterystyczne, wykonane w Suchedniowie, metalowe balustrady tralkowe nadają kamiennej budowli niepowtarzalnego charakteru. Most zaprojektował Franciszek Reinstein.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Reinstein
Czytaj dalej Most Aleksandryjski zwany później Kamiennym, za sprawą obywateli kaliskich i Najjaśniejszego Aleksandra Cesarza opiekuna miasta w 1825 roku postawiony

Artefakty z kolekcji Andrzeja Banerta zgromadzone w stworzonym przez niego Muzeum im. G. J. Osiakowskich w Kaliszu

 

W 2013 roku, przy ul. Garbarskiej 2, w piwnicach kamienicy należącej przed II Wojną Światową do żydowskiego małżeństwa G. i J. Osiakowskich, Andrzej Banert stworzył prywatne Muzeum Sztuki Użytkowej
im. G. J. Osiakowskich.

Czytaj dalej Artefakty z kolekcji Andrzeja Banerta zgromadzone w stworzonym przez niego Muzeum im. G. J. Osiakowskich w Kaliszu

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu

 

Zapraszam na spacer po wielokulturowym Kaliszu, po ulicy Niecałej, Placu św. Józefa i Łaziennej, na których były lub są świątynie prawosławne.

Czytaj dalej Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu

Kalisz na diapozytywach i autochromach – kolekcja fotografii znaleziona na strychu w Liskowie

 

Czytaj dalej Kalisz na diapozytywach i autochromach – kolekcja fotografii znaleziona na strychu w Liskowie